TIP! Vänja sig vid att spara kvitton för allt. Varje liten kostnad i samband med din hem verksamhet är avdragsgill på din federala skatter, men du måste kunna bevisa det.

Om du marknadsför produkter som är din egen skapelse, pris ut hur mycket det kostar dig att göra en enda enhet. Du vill inte förlora pengar genom att ladda för lite. Grossistpriserna är vanligtvis dubbelt så mycket som produktionskostnaden. Längs dessa linjer, skulle ditt försäljningspris vara två gånger ditt grossistpris. Skapa en angenäm pris punkt för både dig och konsumenten.