TIP!

Se till att din verksamhet är säker och säkerhetsstandard för en arbetsplats. Du kan behöva viss utrustning och skapa policyer om vem som kan använda ditt space. Detta kommer att bidra till att säkerställa din familjs säkerhet och hjälpa dig att undvika att ha en dyr olycka med ditt företag. Även hem-baserade företag kan inspekteras.