Mikrokristallinsk cellulosa ger tabletter av hög kavlitet

Medicinska tabletter har ju sina krav att leva upp till. Det gäller alla aspekter av tabletten. Ett bra klibmedel är alltid bra att använda vid tillverkning. Det är klibbmedel i tabletterNA som håller ihop den. Man gör oftast...

Read More