När du ska tillverka egna tabletter måste du tänka på tablettslagningen. I tillverkningsprocessen är det viktigt att du håller ett öga på luftfuktigheten.

Tabletterna är väldigt känsliga för yttre påverkar därför måste du tänka på det i tablettpressningSfasen. Det handlar helt enkelt om kvaliteten på tablettslagningEN.

tablett

Höljet på tabletten bestämmer hur fuktighetsbeständig den är. Drageringen kan påverka smaken. Tabletternas paketering är viktig för att skydda dem.

För att få tabletter att klibba används oftast ämnen som mikrokristallinisk cellulosa. Du kan dosera upp till 20 %.

Ett bra släppmedel är magnesiumstearat 0,5-1 %. Du kan köpa allt hos allt-fraktfritt.se.

Så går tablettslagning till

Det finns flera sätt att säkra tabletter på. Det finns steg du kan vidta. Det finns en hel del fakta att få. Då vet man vilka material som ger bäst resultat för tablettpressning.

Innehållet i tabletter får också betydelse för hållbarhet

Något som man kanske inte alltid tänker på är att tabletterna innehåll också påverkar hur de kommer att klara av lagring. Det är bra att använda ingredienser som tränger bort fukt. Då kan man sälja dem längre.

Ett hölje är också bra för att påverka hållbarheten. tablettslagning
Betänk hur du uppfattar en medicinsk produkt som ser ut som att den har manglats. Om den är i pulverform blir den svårare att konsumera.

Det måste man tänka på innan tablettslagning kan börja. Ingredienserna får inte komma ihop sig med varandra. Du måste se till att tabletten är säker.

Vatten och tabletter som används till medicin

Vatten kan förekomma i läkemedel på olika vis. Det är inte ovanligt att vatten korsreagerar på andra material. Det går också att få en form som inte kommer att reagera över huvud taget.

Majsstärkelse är ett exempel. Majsstärkelse har ofta en fuktighetsgrad på 10 %. Men det reagerar ändå inte.

Tablettens hölje måste ha rätt utformning och ingredienser

Höljet fungerar som en barriär. Höljet tränger också bort onödig fukt. När tabletten torkar så blir den svår att använda.

När man pysslar med tablettpressning måste blandningen vara enkel. Man provar sig fram. Vissa pulver behöver inga tillsatser alls, andra är omöjliga att stansa till tabletter vad man än blandar i, dessa blir som regel kapslar istället.