Medicinska tabletter har ju sina krav att leva upp till. Det gäller alla aspekter av tabletten. Ett bra klibmedel är alltid bra att använda vid tillverkning. Det är klibbmedel i tabletterNA som håller ihop den. Man gör oftast tabletter av mikrokristallinsk cellulosa.

piller

Mikrokristallinsk cellulosa är naturligt förekommande

Cellulosa finns i plantornas fibrer. Det håller alltid formen. Det beror på den intramolekylära strukturen. Om man använder hydrolys kan man ändra cellulosa. Då får man mikrokristallinsk cellulosa som är en form av cellulosa.

Om du ska pressa eller slå tabletter då ska du använda mikrokristallinsk cellulosa. Om man ska dosera så kan man försöka att hålla sig till 20 %. Cellulosa fungerar både som bindande och som diskintegrerande agent. Det gör att tabletten kan lösas.

Hantera tabletterna rätt

När man har den här typen av klibbmedel i tabletter så är det viktigt att de hanteras på rätt sätt. De får inte bli fuktiga. Du kan köpa mikrokristallinisk cellulosa på allt-fraktfritt.seDe kommer i en fukttät förpackning. Tabletterna går sönder om de blir fuktiga. Använd klibbmedlet på rätt sätt för att garantera kvaliteten.

Förpackningar som håller

Patienterna förväntar sig fräsch och bra medicin. Det måste vara enkelt för alla att få fram medicinen. Idag så finns det smarta förpackningar som är lätt att öppna men som också skyddar medicinen.

Om du har mikrokristallinsk cellulosa som klibbmedel i tabletter måste du tänka på säkerheten. Det kan göras på flera sätt. Ibland så väljer man en förpackning där tabletten ligger löst i en burk. Då är det viktigt att burken är tät.

Ingen tablett klarar allt. Detta oberoende av kvalitet. Tabletter blir ibland smuliga. Normal användning ska inte skada tabletterna. Tabletterna ska hålla om de åker i golvet. Stor tillverkning har dyrare utrustning.

Tabletter i förpackning för en vecka

Alla tabletter har olika krav. tablettmaskin
Ibland kan man behöva portionera ut sina tabletter då kan de inte tas från tablettkartan. De läggs i fack istället.

Då är det bra om tabletten är gjord av mikrokristallinsk cellulosa. På så vis håller tabletten längre.